Ny bostadslag i Spanien 2024

Stor ägare: i enlighet med bestämmelserna i denna lag, den fysiska eller juridiska person som äger mer än tio stadsfastigheter för bostadsändamål eller en byggd yta på mer än 1 500 m2 för bostadsändamål, exklusive i samtliga fall garage och förråd. Det kan reduceras till att inneha fem fastigheter i stressade bostadsmarknadsmiljöer.

 

Minimiinformation vid köp och uthyrning av bostäder.

Den information som anges i artikel 31 är minimiinformation, som titeln anger, vilket kan öka bestämmelserna i motsvarande autonoma region.

 

Information som användaren eller konsumenten måste få innan han formaliserar operationen, även innan leveransen av något belopp på konto.

 

Allmänna fall:

a) Identifiering av säljaren eller leasegivaren och, i förekommande fall, mellanhanden.

b) Totalpris, uppdelning av begrepp, finansierings- eller betalningsvillkor.

c) Väsentliga egenskaper hos bostaden och byggnaden, inklusive:

  • Certifikat eller nyttjanderättsbevis.
  • Ackreditering av den användbara och byggda ytan, som i händelse av horisontell uppdelning skiljer den privata ytan från de gemensamma.
  • Byggnadens ålder och de huvudsakliga renoveringar eller åtgärder som utförts.
  • Tjänster och faciliteter, både individuella och gemensamma.
  • Energieffektivitetscertifikat för bostaden.
  • Tillgänglighetsförhållanden för bostaden och byggnaden.
  • Status för beläggning eller tillgänglighet av bostaden.

 

d) Juridisk information om fastigheten: fastighetens registerbeteckning, avgifter, inteckningar och villkor samt den deltagaravgift som fastställs i fastighetsbeteckningen.

g) All annan information som kan vara relevant, inklusive territoriella aspekter, stadsplanering, fysisk-tekniska aspekter, kulturarvsskydd eller administrativa aspekter relaterade till bostäder.

 

Särskilda fall:

- För skyddade bostäder, ange vad det är och tillämplig rättslig skyddsordning.

- När det gäller byggnader som officiellt har arkitektoniskt skydd ska graden av skydd och villkoren och begränsningarna för reform- eller rehabiliteringsåtgärder anges.

- Om föremålet för det framtida hyresavtalet är en permanentbostad belägen i ett område med en ansträngd bostadsmarknad, måste ägaren och förmedlaren meddela detta och i avtalet ange beloppet för den senaste hyran för permanentbostaden som hade varit i kraft under de senaste fem åren i samma bostad, samt det värde som kan motsvara det baserat på det tillämpliga referensindexet för bostadshyrespriser.

 

HYRESTID FÖR BOSTÄDER 2024

1 år som kan förlängas upp till (5 år om hyresvärden är en fysisk person och 7 år om hyresvärden är en juridisk person).

Hyresgästen kan meddela 30 dagar i förväg att han/hon inte vill förlänga avtalet. (I slutet av eller under varje förlängningsperiod)

 

FÖRLÄNGNING (UNDERFÖRSTÅDD ENLIGT LAG)

Vid 5 eller 7 (enligt ovan) om ingen av parterna meddelar i förväg (4 månader för uthyraren och 2 månader för hyrestagaren) förlängs viljan att inte förnya för annuiteter upp till ytterligare 3 år (under denna period kan hyrestagaren, med en månads varsel, inom varje annuitet, meddela att förnyelse inte sker).

 

TYST FÖRLÄNGNING

När den "tysta förlängningen" har avslutats och ytterligare femton dagar, (om det inte finns någon klausul som uttryckligen förhindrar tyst förnyelse och det inte finns någon tidigare kommunikation från ägaren för att återställa hemmet eller hyresgästen från att överge det) inom de tidsfrister som anges ovan (4 månader för hyresvärden och 2 månader för hyresgästen), förstås det att förnyelseavgiften uppstår och skapar ett nytt kontrakt som omfattas av villkoren i det föregående, men som omfattas av civillagen, dess varaktighet är årlig medan några av parterna uttrycker sin avsikt att säga upp det.

 

UPPDATERING AV HYRA

År 2024 maximalt 3%.

Från och med den 1 november 2025 kommer ett nytt index att träda i kraft för uppdatering av hyrespriser, det så kallade "referensindexet för den årliga uppdateringen av bostadshyreskontrakt".

Senaste nytt
© 2024 Brassa Homes® - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema
Hantera samtycke
Förkasta cookies →

VI VÄRDESÄTTER DIN INTEGRITET.

Vi använder våra egna och tredjeparts cookies för att anpassa webben, analysera våra tjänster och visa dig reklam baserat på dina surfvanor och preferenser. För mer information besök vår Cookie-policy

Konfiguration Acceptera cookies Förkasta cookies