Skatter ved kjøp og salg av landlige tomter i Spania

Kjøp og salg av en eiendom som ikke kan bygges ut, er en kompleks prosess som kan trekke ut i tid av ulike årsaker, for eksempel på grunn av obligatoriske og/eller ekstra betalinger. Det kan virke innlysende, men det første trinnet er å fastsette en pris, og det anbefales å innhente en takst eller en matrikkelvurdering. Det er også viktig å vite hvilke skatter og avgifter som må betales ved kjøp og salg av landlige tomter. For å gjøre dette er det nødvendig å vite at disse kostnadene kan være direkte eller indirekte.

Dette er et vanskelig spørsmål, da det ofte er vanskelig å komme til enighet om hvilke beløp som skal forhandles mellom partene. Både kjøper og selger ønsker å unngå de ekstra utgiftene som denne prosedyren medfører. Mange av utgiftene kan forhandles om, med unntak av enkelte skatter, som for eksempel inntektsskatt og eiendomsskatt.

 

Beskatning ved salg av landbrukseiendom

 • Beskatning for økning eller reduksjon av eiendeler gjennom den årlige selvangivelsen. Beskatning for økning eller reduksjon av formue som må gjøres i den årlige selvangivelsen, for å oppfylle skattemyndighetenes krav til beskatning. Det er derfor viktig å ta hensyn til om det har skjedd en formuesøkning eller ikke, dvs. om eiendommen er solgt for et høyere beløp enn den ble anskaffet. Omvendt kan det ha skjedd en formuesreduksjon ved at eiendommen er solgt til en lavere pris enn ved kjøpet. Alle detaljer finnes i eiendomsskatteloven.
 • Eiendomsskatt (IBI) for det året salget skjer.

 

Avgifter i forbindelse med kjøp av tomt

 • Utgifter i forbindelse med registrering av skjøtet i det relevante eiendomsregisteret.
 • Overdragelsesavgiften (ITP), som må betales av kjøperen innen 30 virkedager etter at kontrakten er signert. Dette er i prinsippet den eneste avgiften som påløper ved kjøp av en boligtomt, ettersom de andre er avledede kostnader.
 • Kostnader som skal forhandles mellom partene

Det er en rekke kostnader i forbindelse med kjøp og salg av en ubebygd tomt som ikke er regulert i noe regelverk. Derfor må kjøper og selger bli enige om hvem som skal bære disse kostnadene:

 • Forvaltning og saksbehandling, som normalt betales av den som engasjerer forvalteren. Det kan imidlertid avtales en halv betaling, eller som partene ønsker.
 • Andre betalinger som notarius publicus, advokat osv.

Når det gjelder kostnadene mellom partene, er det mest hensiktsmessige å formalisere forhandlingene før salgsprosedyren gjennomføres. En uenighet eller konfrontasjon på dette området kan skade hele handelen eller sette en stopper for den.

 

Skatt ved kjøp og salg av landlige tomter i Spania

 

Avgiftsfritak ved kjøp og salg av tomt som ikke er under utvikling

 • Merverdiavgift (MVA). Artikkel 20 i denne avgiften sier at rustikk land er unntatt fra den totale betalingen av denne avgiften, forutsatt at salget har funnet sted under klassifiseringen av ikke-utviklingsbar land. I motsatt fall skal det tilsvarende beløpet betales. For å sjekke hvilken kategori tomten tilhører, kan du henvende deg til rådhuset i kommunen.
 • Gevinstskatt eller skatt på verdistigning på urbane tomter (IIVTNU). Denne skatten er inkludert i Ley Reguladora de las Haciendas Locales, der det er fastslått at tomter på landsbygda ikke tilhører klassifiseringen av urbane tomter, slik at de ikke er forpliktet til å betale denne skatten. Derfor spiller det ingen rolle om den ubebygde eiendommen har registrert plusvalia eller ikke.

Selv om det ikke er noen plikt, anbefales det å gå til eiendomsregisteret for å sjekke tomtens status, ettersom klassifiseringen kan ha endret seg i løpet av årene siden den ble kjøpt.

 

Hvilke eiendommer er unntatt fra gevinstbeskatning?

Generelt sett er landbrukseiendommer og boliger som ligger i gamle bysentra eller i bygninger av offentlig og/eller sosial interesse, med kunstnerisk, kulturell eller historisk verdi, unntatt fra gevinstbeskatning.

 

Hva er forskjellen mellom matrikkelverdi og markedsverdi, og hvordan beregnes de?

Begge gir mulighet til å beregne verdien av en eiendom fra ulike synsvinkler, samt avkastningen etter den opprinnelige investeringen. Det er store forskjeller, men den viktigste er at matrikkelverdien må være lavere enn markedsverdien. Faktisk anbefaler mange eksperter at forskjellen bør ligge på rundt 50 %.

De viktigste forskjellene mellom de to:

 • Ulike beløp

Markedsprisen avhenger av ulike faktorer som etterspørsel etter eiendommen, den økonomiske situasjonen, beliggenheten, tomtens tilstand osv. Matrikkeltaksten er derimot ikke avhengig av noe fenomen, men er basert på en rekke egenskaper ved selve eiendommen.

 • Det økonomiske aspektet

Matrikkelverdien er utgangspunktet for beregning av skatter og avgifter som IBI, IRPF, ITP, IAE, IIVTNU, Plusvalía osv. På den annen side beregnes markedsprisen i kjøpsprosessen, etter at det er foretatt en verdivurdering av tomten, som brukes til å fastsette beløpet som eiendommen skal selges for. På denne måten er det mulig å utlede lønnsomheten som selgeren vil oppnå. Det er verdt å merke seg at myndighetene vil kontrollere om salgsprisen overstiger den minsteprisen de anser som relevant.

 • Verdivurdering

Matrikkelverdien beregnes av en gruppe fagfolk som er ansvarlige for å definere beløpet som skal fastsettes på matrikkelkontoret. Lovgivningen fastsetter hvordan hver enkelt eiendom skal vurderes, avhengig av dens tekniske egenskaper. Samtidig påvirkes markedsprisen av området, eiendommens egenskaper, størrelse, beliggenhet, kommune osv.

 

Hvordan beregnes de?

Nøyaktig fastsettelse av matrikkelverdien og korrekt vurdering av markedsverdien er to grunnleggende aspekter ved kjøp og salg av en eiendom. De viktigste aspektene ved beregningen av begge verdiene er:

 • Matrikkelverdi

Ulike elementer påvirker den endelige verdien, blant annet: beliggenhet, byggekostnader, utnyttelsesgrad eller aktivitet som eiendommen skal brukes til, tilstand, antikvitet, grunn osv.

Det finnes en rekke tips for å optimalisere matrikkelverdien, noe som fører til en optimalisering av skattekostnadene. Det første man må gjøre er å kontrollere at kostnadene for matrikkelen ikke overstiger markedskostnadene. I tillegg er det nødvendig å bekrefte hva slags type eiendom det er snakk om og eiendommens historie.

 • Markedsverdi

Til syvende og sist er det selgeren av tomten som er ansvarlig for å fastsette salgsprisen, men det er lurt å få hjelp av en fagperson med tilknytning til eiendomsbransjen. Hvis beløpet er attraktivt, vil det tiltrekke seg flere interessenter, men hvis det er for høyt, kan eiendommen miste all sin tiltrekningskraft.

Prisen fastsettes vanligvis i henhold til den aktuelle markedssituasjonen og typen tomt som tilbys. Derfor er det svært viktig å studere eiendomsmarkedet og benytte seg av taksteksperter for å fastsette en pris som er best mulig tilpasset den økonomiske virkeligheten for øyeblikket.

Vi håper at vi har bidratt til å oppklare eventuelle spørsmål du måtte ha om skatt ved kjøp og salg av landlige tomter.

 

Hvis du tenker på å selge eller kjøpe landlige tomter på Costa Blanca, ta kontakt med Brassa Homes® - Ekspert eiendomsmeglere på Costa Blanca siden 1979.

 

Siste nytt
© 2024 Brassa Homes® - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema
Administrer samtykke
Avvis informasjonskapsler →

VI VERDER PERSONVERNET DITT

Vi bruker våre egne og tredjeparts informasjonskapsler for å tilpasse weben, analysere tjenestene våre og vise deg reklame basert på surfevanene og preferansene dine. For mer informasjon besøk vår Retningslinjer for informasjonskapsler

Omgivelser Aksepter informasjonskapsler Avvis informasjonskapsler