Belastingen voor de aankoop en verkoop van rustieke grond in Spanje

De aan- en verkoop van een niet-ontwikkelbaar onroerend goed is een complex proces, dat om verschillende redenen langer kan duren, zoals het overeenkomen van verplichte en/of bijkomende betalingen. Het lijkt voor de hand liggend, maar de eerste stap is het vaststellen van een prijs, die het beste kan worden verkregen uit een taxatie of kadastrale waardebepaling. Het is ook belangrijk om te weten welke belastingen voor de aan- en verkoop van landbouwgrond moeten worden betaald bij de aan- en verkoop van een perceel landbouwgrond. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten dat deze kosten direct of indirect kunnen zijn.

Dit is een lastige kwestie, omdat het vaak moeilijk is om overeenstemming te bereiken over de bedragen waarover beide partijen moeten onderhandelen. Zowel kopers als verkopers willen de extra uitgaven vermijden die deze procedure met zich meebrengt. Over veel uitgaven kan worden onderhandeld, behalve over sommige belastingen, zoals inkomstenbelasting of onroerendgoedbelasting.

 

Belasting op de verkoop van landbouwgrond

 • Belasting voor de vermeerdering of vermindering van vermogen via de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Belasting voor de vermeerdering of vermindering van vermogen die moet worden aangegeven in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, om te voldoen aan de relevante belasting van de Belastingdienst. Het is daarom van essentieel belang om weer te geven of er al dan niet sprake is van vermogensgroei, d.w.z. of het onroerend goed al dan niet is verkocht voor een hoger bedrag dan het werd verworven. Omgekeerd kan er sprake zijn van een vermogensvermindering, door verkoop tegen een lagere prijs dan bij aankoop. Alle details zijn te vinden in de Wet op de Onroerendezaakbelasting.
 • Onroerendezaakbelasting (IBI) voor het jaar waarin de verkoop plaatsvindt.

 

Belastingen voor de aankoop van rustieke grond

 • De kosten die worden gegenereerd door de registratie van de akte in het betreffende Kadaster.
 • De overdrachtsbelasting (ITP), die door de koper binnen 30 werkdagen na ondertekening van het contract moet worden betaald. Dit is in principe de enige belasting voor de aankoop van een rustiek land als zodanig, aangezien de andere afgeleide kosten zijn.
 • Kosten waarover beide partijen moeten onderhandelen

Er zijn een aantal kosten in het proces van het kopen en verkopen van een perceel onbebouwde grond, die niet onder enige regelgeving vallen. Daarom moeten koper en verkoper afspreken wie deze kosten draagt:

 • Beheer en verwerking van het dossier, dat normaal gesproken wordt betaald door de persoon die de diensten van de beheerder inhuurt. Er kan echter een halve betaling worden overeengekomen of zoals de partijen wensen.
 • Andere betalingen zoals notaris, advocaat, enz.

Met betrekking tot de kosten tussen beide partijen is het het meest raadzaam om de onderhandeling te formaliseren voordat de procedure voor de verkoop van het landelijk vastgoed wordt uitgevoerd. Een meningsverschil of confrontatie over deze kwestie kan de hele commerciële operatie schaden of beëindigen.

 

Belasting bij het kopen of verkopen van rustieke grond in Spanje

 

Belastingvrijstellingen op de aankoop en verkoop van een niet-ontwikkelingsperceel

 • Belasting toegevoegde waarde (btw). Artikel 20 van deze belasting bepaalt dat rustieke grond is vrijgesteld van de totale betaling van deze belasting, op voorwaarde dat de verkoop heeft plaatsgevonden onder de classificatie van niet-ontwikkelbare grond. Anders moet het overeenkomstige bedrag worden betaald. Om de categorie van de grond te controleren, kun je naar het gemeentehuis gaan.
 • Meerwaardebelasting of belasting op de waardestijging van stedelijke grond (IIVTNU). Deze belasting is opgenomen in de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, waarin is vastgelegd dat percelen rustieke grond niet tot de classificatie van stedelijke grond behoren en dus niet verplicht zijn om deze belasting te betalen. Daarom maakt het niet uit of het onbebouwde perceel plusvalia geregistreerd heeft of niet.

Hoewel er geen verplichting is, is het raadzaam om naar het Kadaster te gaan om de status van de grond te controleren, omdat de classificatie in de loop der jaren veranderd kan zijn.

 

Welke eigendommen zijn vrijgesteld van vermogenswinstbelasting?

In het algemeen zijn landelijke eigendommen en huizen in oude stadscentra of in gebouwen van openbaar en/of sociaal belang, met artistieke, culturele of historische waarde, vrijgesteld van het betalen van vermogenswinstbelasting.

 

Wat zijn de verschillen tussen de kadastrale waarde en de marktwaarde en hoe worden ze berekend?

Beide bieden de mogelijkheid om de waarde van een eigendom vanuit verschillende oogpunten te kennen, evenals de opbrengst ervan na de initiële investering. Er zijn grote verschillen, maar het belangrijkste verschil is dat de kadastrale waarde lager moet zijn dan de marktwaarde. Veel experts raden zelfs aan dat het verschil ongeveer 50% moet zijn.

Belangrijkste verschillen tussen de twee:

 • Verschillende bedragen

De marktprijs is onderhevig aan verschillende varianten, zoals de vraag naar het eigendom, de economische situatie, de locatie, de staat van het land, enz. De kadastrale taxatie daarentegen is niet afhankelijk van een bepaald fenomeen en is gebaseerd op een reeks kenmerken van het eigendom zelf.

 • Financieel aspect

Het kadastrale bedrag is het uitgangspunt van waaruit de kosten van belastingen zoals IBI, IRPF, ITP, IAE, IIVTNU of Plusvalía, enz. worden verkregen. Aan de andere kant wordt de marktprijs berekend in het aankoopproces, na het uitvoeren van een taxatie van het perceel, die wordt gebruikt om het bedrag te bepalen waarvoor het onroerend goed moet worden verkocht. Op deze manier is het mogelijk om de winstgevendheid af te leiden die de verkoper zal verkrijgen. Opgemerkt moet worden dat de overheid zal controleren of de verkoopprijs hoger is dan de minimumprijs die zij relevant acht.

 • Waardering

De kadastrale waarde wordt berekend door een groep professionals, die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van het bedrag dat zal worden vastgesteld op het kadastrale kantoor. De wetgeving bepaalt hoe elk eigendom moet worden getaxeerd, afhankelijk van de technische aspecten. Ondertussen wordt de marktprijs beïnvloed door het gebied, de kenmerken, de grootte, de locatie, de gemeente enz.

 

Hoe worden ze berekend?

De precieze aftrek van de kadastrale waarde en de correcte beoordeling van de marktwaarde zijn twee fundamentele aspecten voor de aan- en verkoop van een eigendom. De belangrijkste aspecten bij de berekening van beide waarden zijn:

 • Kadastrale waarde

Verschillende elementen beïnvloeden de uiteindelijke waarde, waaronder: locatie, bouwkosten, exploitatie of activiteit waarvoor het bestemd is, staat, oudheid, land, enz.

Er zijn een aantal tips om het te perfectioneren, wat leidt tot een optimalisatie van de kosten van verplichte belastingen. Het eerste wat je moet doen is controleren of de kosten van het kadaster niet hoger zijn dan de marktkosten. Daarnaast is het noodzakelijk om het type grond en de geschiedenis van het eigendom te bevestigen.

 • Marktwaarde

Uiteindelijk is de verkoper van de grond verantwoordelijk voor het vaststellen van de verkoopprijs, maar het is raadzaam om dit te doen met de hulp van een professional in de vastgoedsector. Als het vastgestelde bedrag aantrekkelijk is, zal het de aandacht van meer geïnteresseerden trekken, maar als het te hoog is, kan het alle aantrekkingskracht van het onroerend goed verliezen.

Normaal gesproken wordt een prijs vastgesteld in overeenstemming met de huidige marktsituatie en het type grond dat wordt aangeboden. Hiervoor is het erg belangrijk om de vastgoedmarkt te bestuderen en te rekenen op de diensten van taxatie-experts om een bedrag vast te stellen dat in overeenstemming is met de economische realiteit van het moment.

We hopen dat we je twijfels over belastingen voor de aankoop en verkoop van landbouwgrond hebben kunnen wegnemen.

 

Als u overweegt rustieke grond aan de Costa Blanca te kopen of te verkopen, neem dan contact op met Brassa Homes® - Deskundige makelaars aan de Costa Blanca sinds 1979.

 

Laatste nieuws
© 2024 Brassa Homes® - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema
Toestemming beheren
cookies afwijzen →

WIJ WAARDEREN UW PRIVACY

We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om het web te personaliseren, onze diensten te analyseren en u reclame te tonen op basis van uw surfgewoonten en voorkeuren. Voor meer informatie bezoek onze Cookiebeleid

Configuratie Cookies accepteren Cookies afwijzen